Quyền lợi Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe (Nội trú, Ngoại trú, Nha khoa)

Quyền lợi Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe (Nội trú, Ngoại trú, Nha khoa)

Quyền lợi Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe (Nội trú, Ngoại trú, Nha khoa) -

1. Yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm

2. Giấy ra viện, nếu có nằm viện điều trị nội trú (bản sao)

3. Phiếu điều trị nha khoa (theo mẫu) được Nha sĩ điền và ký tên, nếu có điều trị nha khoa/chăm sóc răng (bản sao)
4. Báo cáo y tế của Bác sĩ điều trị (theo mẫu của Cơ sở Y tế điều trị) hoặc Sổ khám bệnh (bản sao)

5. Kết quả các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh (bản sao)

6. Toa thuốc (bản sao)

7. Bảng kê chi tiết chi phí điều trị (bản sao)

8. Hóa đơn viện phí (thường gọi là hóa đơn đỏ/ hóa đơn chuyển đổi) nếu số tiền trên 200.000 đồng (bản chính)

9. Giấy Chứng nhận phẫu thuật, nếu có phẫu thuật (bản sao)

10. Giấy chuyển viện, nếu có chuyển viện (bản sao)

Nếu nằm viện/điều trị có liên quan đến tai nạn: Quý khách cung cấp thêm
11. Bản tường trình tai nạn (theo mẫu)
Nếu có liên quan tới Vật lý trị liệu/Nắn xương/Châm cứu/Hóa trị/Xạ trị: Quý khách cung cấp thêm
12. Kế hoạch điều trị vật lý trị liệu, nắn xương, châm cứu (theo mẫu) được Bác sĩ điều trị điền và ký tên (bản sao)

13. Bản báo cáo tiến độ điều trị hóa trị, xạ trị (theo mẫu của Cơ sở Y tế điều trị) (bản sao).

Chat Zalo