Quyền lợi chu toàn hậu sự

Quyền lợi chu toàn hậu sự

Quyền lợi chu toàn hậu sự -

Quyền lợi Chu Toàn Hậu Sự
Bước đột phá trong Quy trình giải quyết Quyền lợi bảo hiểm

Bước đột phá trong Quy trình giải quyết Quyền lợi bảo hiểmĐể nhận quyền lợi tử vong của sản phẩm chính, với quy trình bồi thường bảo hiểm thông thường đang áp dụng hiện nay trên thị trường, người nhận quyền lợi bảo hiểm cần cung cấp đầy đủ và chính xác các giấy tờ và thủ tục yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm cần thiết cho công ty bảo hiểm nhân thọ và sẽ nhận được quyền lợi bảo hiểm sau thời hạn xem xét giải quyết quyền lợi bảo hiểm.
Quyền lợi chu toàn hậu sự

Với mục đích hỗ trợ khách hàng nhanh chóng nhất khi có sự kiện không mong muốn xảy đến cho gia đình của khách hàng, tiên phong trên thị trường bảo hiểm, Dai-ichi Life Việt Nam đã tạo ra một bước đột phá trong giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng với chương trình Quyền Lợi Chu Toàn Hậu Sự. Theo đó, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ ứng trước một phần quyền lợi tử vong của sản phẩm chính ngay khi nhận được yêu cầu giải quyết quyền lợi tử vong của sản phẩm chính mà không cần phải chờ thời gian xem xét giải quyết quyền lợi bảo hiểm như quy trình bồi thường bảo hiểm thông thường đang áp dụng hiện nay trên thị trường.

Những điểm nổi bật của chương trình:
Hỗ trợ tài chính kịp thời cho gia đình Người được bảo hiểm vượt qua giai đoạn khó khăn.
Giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm về trách nhiệm của mình với gia đình trong những tình huống không mong đợi.
Nhận ngay quyền lợi mà không phải chờ thời gian xem xét.
Khách hàng không phải đóng thêm bất kỳ khoản phí phát sinh nào.
Không yêu cầu hoàn lại nếu số tiền thực trả của quyền lợi tử vong sản phẩm chính nhỏ hơn Quyền Lợi Chu Toàn Hậu Sự.

Điều kiện chương trình:
Áp dụng cho Quyền lợi tử vong của sản phẩm chính.
Sự kiện tử vong xảy ra trong thời gian hợp đồng có hiệu lực và sau 1 (một) năm kể từ ngày bắt đầu hiệu lực của sản phẩm chính,hoặc ngày Dai-chi Life Việt Nam
     chấp thuận khôi phục hiệu lực hợp đồng gần nhất, tùy ngày nào xảy ra sau.
Nguyên nhân tử vong ghi trên Giấy Chứng tử của Người được bảo hiểm sản phẩm chính không nằm trong những loại trừ bảo hiểm theo Quy tắc, Điều khoản
     sản phẩm bảo hiểm chính đã ký kết.
                   
Thủ tục nhận quyền lợi:
Người nhận quyền lợi bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản và nộp kèm giấy tờ chứng minh quyền được nhận quyền lợi bảo hiểm cùng trích lục hoặc bản sao
     có chứng thực sao y Giấy chứng tử của Người được bảo hiểm của sản phẩm chính cho Dai-ichi Life Việt Nam trong vòng 90 ngày kể từ ngày Người được
     bảo hiểm của sản phẩm chính tử vong.
Thời gian nhận Quyền Lợi Chu Toàn Hậu Sự là trong vòng 1 (một) ngày làm việc kể từ khi Dai-ichi Life Việt Nam nhận yêu cầu đầy đủ và hợp lệ.

Chat Zalo