Quyền lợi Tử vong

Quyền lợi Tử vong

Quyền lợi Tử vong -

a. Các chứng từ hành chính:

Yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm (theo mẫu).
Bộ hợp đồng bảo hiểm (bản chính).
Giấy ủy quyền cho DLVN thu thập thông tin và hồ sơ y tế của Người tử vong (có chứng thực).
b. Các chứng từ chứng minh Quyền được nhận QLBH:
Quyền lợi Tử vong

CMND của Bên mua bảo hiểm, Người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm, Người nhận tiền (bản sao).
Giấy xác nhận hàng thừa kế thứ nhất & Giấy ủy quyền (trường hợp Bên mua bảo hiểm cũng là Nguời được bảo hiểm bị tử vong, và không chỉ định Người thụ hưởng).
Quyết định Công nhận Giám hộ (trong trường hợp Người thụ hưởng dưới 15 tuổi và không còn cha, mẹ).
c. Các chứng từ chứng minh tổn thất:

i. Tử vong do bệnh hoặc tai nạn:

Giấy chứng tử (bản trích lục hoặc sao y có chứng thực).
Toàn bộ hồ sơ về quá trình khám chữa bệnh/ tai nạn (bản sao).
Thẻ bảo hiểm y tế (bản sao nếu có).
ii. Nếu yêu cầu Quyền lợi Tử vong do tai nạn:

Giấy chứng tử (bản trích lục hoặc sao y có chứng thực).
Hồ sơ tai nạn do Công an điều tra cấp (có chứng thực của cơ quan cảnh sát điều tra) bao gồm: Sơ đồ vụ tai nạn, biên Bản khám nghiệm hiện trường, Biên bản khám nghiệm tử thi, Biên bản giải quyết vụ tai nạn, Biên bản giám định pháp y.
Tóm tắt bệnh án cấp cứu tai nạn, các xét nghiệm cận lâm sàng (CTscan, Xquang, MRI…nếu có cấp cứu tai nạn tại viện).

Chat Zalo